Technika cieplna

Heating engineering

2019L

Kod przedmiotu2811N2-TECHCIE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Recknagel H, Schramek E., 2008r., "Kompendium wiedzy. Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo", wyd. Wydawnictwo Omni Scala, t.I, 2) Nocoń J., Poznański J., Słupek S., Rywotycki M., 2007r., "Przykłady z techniki procesów spalania", wyd. wyd. AGH, t.I, 3) Szczechowiak S., 2004r., "Energooszczędne układy zaopatrzenia budynków w ciepło", wyd. wyd. Envirotech, t.I, 4) Feist W., Schlagowski G., 2007r., "Podstawy budownictwa pasywnego. Polski Instytut Budownictwa Pasywnego", wyd. wyd. PIBP, t.I.
Literatura uzupełniająca
Uwagi