Technologie i materiały w BE

Technologies and materials in e-se

2019L

Kod przedmiotu2811N2-TIMBE
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Czarnecki L., Emons P.H., 2002r., "Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych", wyd. Polski Cement, Kraków, 2) Jamroży Z. , 2008r., "Beton i jego technologie", wyd. PWN, Warszawa.
Literatura uzupełniająca
Uwagi