Termomodernizacja

Building termomodernization

2020Z

Kod przedmiotu2811N2-TRMOD
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaPraca zbiorowa pod kierunkiem Piotra Klemma, 2007r., "Budownictwo Ogólne - Fizyka Budowli", wyd. Arkady, t.2.
Literatura uzupełniająca
Uwagi