Teoria sprężystości i plastyczności

Theory of elasticity and plasticity

2019L

Kod przedmiotu2811N2-TSIPL
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Brunarski L., Kwieciński M., 1980r., "Wstęp do teorii sprężystości i plastyczności", wyd. Wyd. PW, 2) Krzyś W., Życzkowski M., 1962r., "Sprężystość i plastyczność, wybór zadań i przykładów", wyd. PWN, 3) Nowacki W., 1970r., "Teoria sprężystości", wyd. PWN, 4) Wojewódzki W., 2005r., "Nośność graniczna konstrukcji prętowych", wyd. WPW, 5) Wojewódzki W., 2006r., "Nośność graniczna płyt", wyd. WPW.
Literatura uzupełniająca
Uwagi