Złożone konstrukcje betonowe 1

Complex concrete structures 1

2019L

Kod przedmiotu2811N2-ZKB1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ajdukiewicz A., Mames J., 2004 r., „Konstrukcje z betonu sprężonego", wyd. Polski Cement, Kraków.
Literatura uzupełniająca
Uwagi