Złożone konstrukcje metalowe 1

Complex metal structures 1

2020Z

Kod przedmiotu2811N2-ZKM1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Łubiński M., Żółtowski W., 2004r., "Konstrukcje metalowe. Obiekty budowlane", wyd. Arkady Warszawa, t.2, 2) Rykaluk K., 2004r., "Konstrukcje stalowe - kominy, wieże, maszty", wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 3) Ziółko J., Włodarczyk W., Mendera Z., Włodarczyk S., 2004r., "Stalowe konstrukcje specjalne", wyd. Arkady Warszawa, 4) Ziółko J., 1986r., "Zbiorniki metalowe na ciecze i gazy. Wydanie 2", wyd. Arkady Warszawa.
Literatura uzupełniająca
Uwagi