Zaawansowana matematyka

Advanced mathematics

2019L

Kod przedmiotu2811N2-ZMAT
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grzegorz Łysik, Równania Różniczkowe Cząstkowe, Skrypt wykładów Kielce, 2007 2) M. Gewert, Z. Skoczylas, Równania różniczkowe zwyczajne, Oficyna Wydawnicza GiS, 2001 3) T. Trajdos, Matematyka, t. III, WNT, 1994 4) W. Żakowski, W. Leksiński, Matematyka, t. IV, WNT, 1971
Literatura uzupełniająca
Uwagi