Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

Building ventures management

2020L

Kod przedmiotu2811N2-ZPBDz
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1. Jaworski K. Metodologia projektowania realizacji budowy , PWN Warszawa 1999 2. Grudzewski W.M. Hejduk I.K., Textoprint Warszawa, Zarządzanie technologiami, 2008 3. Ignasiak E., Badania operacyjne, PWE, Warszawa, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi