Wychowanie fizyczne

Physical Education

2020Z

Kod przedmiotu38-00-N2-WF
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Różni autorzy, Podręczniki metodyczne z wychowania fizycznego, sportu i rekreacji. , Różne, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi