Inżynieria drogowa - studia drugiego stopnia niestacjonarne

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot humanistyczno-społeczny I
0
II - Podstawowe
Zaawansowana matematyka
0
III - Kierunkowe
Metody komputerowe
0
Teoria sprężystości i plastyczności
0
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi
0
Złożone konstrukcje betonowe 1
0
Złożone konstrukcje metalowe 1
0
VI - Praktyka
Praktyka
0
SUMA
0,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0