Przedmiot do wyboru: Infrastruktura ICT w budownictwie

2021Z

Kod przedmiotu11S2O-PDWIIWB
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi