Projektowanie konstrukcji inżynierskich obiektów drogowych

2021L

Kod przedmiotu11S2O-PKIOD
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi