Praca magisterska

2022Z

Kod przedmiotu11S2O-PMAG
Punkty ECTS 20
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Żółtowski B., Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, ATR Bydgoszcz, 1999 2) Wójcik K., Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjiackich, magisterskich, doktorskich), SGH Warszawa, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi