Teoria sprężystości i plastyczności

2021Z

Kod przedmiotu11S2O-TSIP
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lesław Brunarski, Marek Dohojda, Mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2017 2) Stanisław Jemioło, Aleksander Szwed, Płyty i membrany oraz skręcanie prętów pryzmatycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015 3) Brunarski L., Kwieciński M., Wstęp do teorii sprężystości i plastyczności, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 1980 4) Kączkowski Z., Płyty, obliczenia statyczne, Arkady, 1980
Literatura uzupełniająca
Uwagi