Zaawansowana matematyka

2021Z

Kod przedmiotu11S2O-ZAMAT
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grzegorz Łysik, Równania różniczkowe cząstkowe, Skrypt wykładów, Kielce, 2007 2) Tadeusz Trajdos, Matematyka. Liczby zespolone. Wektory macierze. Wyznaczniki. Geometria analityczna i różniczkowa, t. 3, WNT, 2017 3) Wojciech Żakowski, Witold Kołodziej, Matematyka. Analiza matematyczna , t. 2, WNT, 2012 4) Wacław Leksiński, Wojciech Żakowski,, Matematyka. Równania różniczkowe. Funkcje zmiennej zespolonej. Przekształcenia całkowe, t. Część 4, WNT, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi