Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

2021Z

Kod przedmiotu11S2O-ZPB
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Strzelecka Elzbieta, Maciejewska Monika, Wiażel-Sasin Bogumiła, Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi. Podstawy, procedury, przykłady, Politechnika Łódzka, 2014 2) Grudzewski W.M. Hejduk I.K., Zarządzanie technologiami, Textoprint Warszawa, 2008 3) Ignasiak E., Badania operacyjne, PWE Warszawa, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi