Marketing międzynarodowy

Global marketing

2022Z

Kod przedmiotu12N2O-MAM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówozwój marketingu międzynarodowego w warunkach globalizacji. Międzynarodowe środowisko rynkowe. Proces wyboru rynków zagranicznych i modele wejścia firmy na rynki zagraniczne. Projektowanie i rozwijanie programu marketingowego - polityka produktowa i cenowa oraz strategia komunikacyjno-promocyjna i dystrybucji.,ĆWICZENIA:Standaryzacja vs przystosowanie – istota marketingu globalnego. Implikacja marketingowe środowiska rynkowego dla firm międzynarodowych. Władza pieniądza a marketing międzynarodowe (Debata sądowa - etyka a moralność marketingu międzynarodowego). Zorientowanie działań marketingowych firmy na segmenty rynkowe i strategie ekspansji na rynki zagraniczne. Marketing – mix na rynkach zagranicznych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi