Statystyka matematyczna

Mathematical statistics

2021Z

Kod przedmiotu12N2O-SMAT
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Rószkiewicz Małgorzata, Statystyka. Kurs Podstawowy., EFEKT, 2002 2) Jóźwiak J. Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi