Seminarium magisterskie i praca magisterska I

2021Z

Kod przedmiotu12N2O-SMIPMI1
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Urban S. , Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wyd. UE we Wrocławiu, 2010 2) Stachak S., Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Wyd. Książka Wiedza, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi