Seminarium magisterskie i praca magisterska II

2021L

Kod przedmiotu12N2O-SMIPMI2
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Urban S., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wyd. UE we Wrocławiu, 2010 2) Stachak S., Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Wyd. Książka i Wiedza , 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi