Budownictwo i kosztorysowanie

Civil engineering and costing

2022Z

Kod przedmiotu12N2-BIKOSZ
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Baranowski W., Cyran M., Więcek E, Podstawy budownictwa dla zarządców i rzeczoznawców majątkowych. Poradnik doradcy majątkowego. , t. -, IDM, Warszawa, 2002, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi