Efektywność i finansowanie inwestycji

Effectiveness and investment financing

2022Z

Kod przedmiotu12N2-EIFI
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaZarządzanie inwestycjami rzeczowymi . 2008. W.Kozłowski. WUG. Sopot. Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. 2004.OE. Kraków Ryzyko projektów inwestycyjnych. 2001.K.Marcinek. AE. Katowice.
Literatura uzupełniająca
Uwagi