Gospodarka nieruchomościami

Real estate management

2022L

Kod przedmiotu12N2-GOSPN
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kisilowska H. , Nieruchomości. Zagadnienia Prawne. , Lexis Nexis, Warszawa, 2007 2) Źróbek S., Źróbek R., Kuryj J., Gospodarka nieruchomościami, Gall, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi