Rynek inwestycji i nieruchomości

Investment and real estate market

2022L

Kod przedmiotu12N2-RIIN
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaInwestowanie na rynku nieruchomości. 2011.E.Siemińska. Poltext . Warszawa Rynek nieruchomości.system i funkcjonowanie. 2008. M.Bryx. Poltext. Warszawa Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości. 2006. H.Gawron. Wydawnictwo AE w Poznaniu. Poznań
Literatura uzupełniająca
Uwagi