Systemy informacji przestrzennej

Spatial information systems

2022Z

Kod przedmiotu12N2-SINFP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gaździcki J. , Systemy katastralne, , Wyd. PPWK Warszawa, , 1995 r. 2) Ustawa, Ustawa z 04.03.2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, Sejm RP, 2010 3) Ustawa, Rozporządzenie MRRiB z 29.03.2001 r. w sprawie Ewidencji gruntów i budynków,, Sejm RP, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi