Ubezpieczenia majątkowe

Property insurance

2022Z

Kod przedmiotu12N2-UBMAJ
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jęksa Z., "Ubezpieczenia majątku i zysku firmy, Poltext, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi