Zarządzanie strategiczne

Strategic management

2021L

Kod przedmiotu12N2-ZARSTR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Pierścionek Z., , Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWN, 2011 2) Porter M.E, Strategia konkurencji, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi