Badania operacyjne

Operational research

2021L

Kod przedmiotu12S2O-BOP
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńRozwiązywanie zadań z wykorzystaniem treści teoretycznych prezentowanych na wykładzie.
Opis wykładówPROGRAMOWANIE LINIOWE: zagadnienie produkcji (metoda graficzna, metoda sympleks); zagadnienie transportowe (metoda rent różnicowych); zagadnienie przydziału (algorytm węgierski). PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE: zagadnienie plecakowe, zagadnienie wielkości partii, nieliniowe zagadnienie załadunku. PROGRAMOWANIE SIECIOWE: najkrótsze drzewo rozpinające, ścieżka krytyczna CPM.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kukuła K., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach., PWN, 2015 2) Sikora W., Badania operacyjne., PWE, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi