Systemy informacji przestrzennej

2022Z

Kod przedmiotu12S2O-SIP
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gaździcki J., Systemy katastralne,, Wyd. PPWK Warszawa,, 1995 2) Ustawa, Ustawa z 04.03.2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, , Sejm RP, 2010 3) Renigier-Biłozor M., Biłozor A., Napiórkowska-Baryła A., Streamlining of the process of decision-making in real estate management with incomplete information, t. 24 (1), Real Estate Management and Valuation, 2016, s. 64-75
Literatura uzupełniająca
Uwagi