Seminarium magisterskie i praca magisterska III

2022Z

Kod przedmiotu12S2O-SMIPMI3
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi