Seminarium magisterskie i praca magisterska IV

2022L

Kod przedmiotu12S2O-SMIPMI4
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi