Ubezpieczenia majątkowe

2022Z

Kod przedmiotu12S2O-UMAJ
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawy prawne ubezpieczeń majątkowych. Klasyfikacja, istota i rodzaje ubezpieczeń majątkowych. Zakres i sposoby ubezpieczenia mienia. Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia majątkowe. Ubezpieczenia All Risk. Ubezpieczenia mienia i mieszkań. Ubezpieczenia maszyn i urządzeń, budowlano-montażowe, transportowe, turystyczne i OC. Likwidacja szkód. Przestępczość na rynku ubezpieczeń majątkowych.,ĆWICZENIA:Wybór i analiza ubezpieczeń domów, mieszkań i mienia w nich zgromadzonego. Właściwe określenie sumy ubezpieczenia. Wysokość składki w ubezpieczeniach majątkowych. Ubezpieczenia pakietowe.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jęksa Z., Ubezpieczenia majątku i zysku firmy, Poltext, 2000
Literatura uzupełniająca
UwagiZalecane bieżące czytanie Gazety Prawnej i Gazety Ubezpieczeniowej.