Budownictwo i kosztorysowanie

Civil engineering and costing

2018Z

Kod przedmiotu2212S2-BIKOSZ
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceMatematyka, Wycena nieruchomości
Wymagania wstępneWiedza teoretyczna z zakresu wyceny nieruchomości
Opis ćwiczeńPowierzchnia i kubatura budynków. Zasady pomiaru. Rodzaje powierzchni wg. różnych norm. Proces inwestycyjny w budownictwie - procedury. Podstawy kosztorysowania (rodzaje kosztorysów, normatywy).
Opis wykładówPodstawowe rodzaje i konstrukcje budowli. Technologie w budownictwie. Realizacja procesu budowlanego. Eksploatacja nieruchomości (zużycie nieruchomości, kontrole techniczne). Kosztorysy i kosztorysowanie.
Cel kształceniaUzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu procesów budowlanych, podstawowych rodzajów i konstrukcji budowli oraz zasad obmiaru i kosztorysowania.
Literatura podstawowa1) Kowalska M., Kupniewski K., Podstawy budownictwa dla rzeczoznawców majątkowych., t. 1, WACETOB, 2017
Literatura uzupełniająca1) Kowalczyk Z., Zabielski J., Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie, t. 1, WSiP, 2011
Uwagi