Efektywność i finansowanie inwestycji

Effectiveness and investment financing

2018Z

Kod przedmiotu2212S2-EIFI
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającemakroekonomia, rynek nieruchomosci i inwestycje
Wymagania wstępnezaliczenie semestru zimowego
Opis ćwiczeńCzas w inwestycjach rzeczowych Koszt kapitału w inwestycjach rzeczowych Metody proste w ocenie opłacalności inwestycji Metody dyskontowe w ocenie opłacalności inwestycji Metody pośrednie w ocenie ryzyka inwestycyjnego Metody bezpośrednie w ocenie ryzyka inwestycyjnego Prezentacja projektu
Opis wykładówIstota inwestycji rzeczowych Podstawowe parametry inwestycji rzeczowej Metody oceny opłacalności ekonomicznej inwestycji rzeczowej Metody oceny ryzyka inwestycyjnego Strategie inwestycyjne
Cel kształceniazdobycie wiedzy z zakresu metod oceny opłacalności inwestycji rzeczowych zdobycie wiedzy z zakresu metod oceny ryzyka inwestycyjnego
Literatura podstawowa1) W.Kozłowski. , Zarządzanie inwestycjami rzeczowymi . , WUG. Sopot. , 2008, s. 135 2) Rogowski OE. , Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych., OE kraków , 2004
Literatura uzupełniająca1) 1) , wyd. , , r., tom , tom
Uwagi