Przedmiot do wyboru 3 - F-3

2018L

Kod przedmiotu2212S2-PDW3F3
Punkty ECTS 7,25
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi