Seminarium magisterskie

2017Z

Kod przedmiotu2212S2-SM1A
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzającerealizowane równolegle przedmioty podstawowe i kierunkowe
Wymagania wstępnewybór specjalności na podjętym kierunku studiów
Opis ćwiczeńZasady pisania pracy dyplomowej. Wybór tematu pracy dyplomowej. Zakres przedmiotowy, czasowy i przestrzenny pracy dyplomowej. Metodologia nauk ekonomicznych. Etapy badań naukowych. Indywidualne prezentacje postępów w pracy i nabywanie umiejętności praktycznych związanych z dyskusją naukową.
Opis wykładówwykłady nie są realizowane
Cel kształceniaUkierunkowanie i sprecyzowanie indywidualnych zainteresowań naukowych. Poznanie zasad i metodyki pisania pracy dyplomowej. Kształtowanie umiejętności związanych z dyskusją naukową, prezentowaniem treści naukowych oraz redakcją pracy dyplomowej. Przygotowanie pracy dyplomowej.
Literatura podstawowaUrban S. 2010. Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Stachak S. 2006. Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.
Literatura uzupełniająca
Uwagi