Seminarium magisterskie

2018Z

Kod przedmiotu2212S2-SM2A
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzającezrealizowane przedmioty podstawowe i kierunkowe
Wymagania wstępnewybór specjalności na podjętym kierunku studiów
Opis ćwiczeńLogika i wnioskowanie naukowe. Układ pracy dyplomowej. Wstęp i cel pracy. Przegląd literatury. Metodyka badań. Wyniki badań. Zakończenie i wnioski z pracy. Redakcja pracy dyplomowej (tekst, tabele, rysunki, wykresy, itp.). Indywidualne prezentacje postępów w pracy i nabywanie umiejętności praktycznych związanych z dyskusją naukową.
Opis wykładówwykłady nie są realizowane
Cel kształceniaUkierunkowanie i sprecyzowanie indywidualnych zainteresowań naukowych. Poznanie zasad i metodyki pisania pracy dyplomowej. Kształtowanie umiejętności związanych z dyskusją naukową, prezentowaniem treści naukowych oraz redakcją pracy dyplomowej. Przygotowanie pracy dyplomowej.
Literatura podstawowaUrban S. 2010. Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Stachak S. 2006. Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.
Literatura uzupełniająca
Uwagi