Technologie informacyjne w zarządzaniu

2017L

Kod przedmiotu2212S2-TECHINZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Przedmioty wprowadzająceTechnologie Informacyjne
Wymagania wstępneUmiejętność obsługi komputera w podstawowym zakresie (podstawowe narzędzia informatyczne
Opis ćwiczeńZasady obsługi komputera, sposoby wykorzystania sprzętu komputerowego w praktyce zawodowej, oraz oprogramowanie użytkowe (edycja dokumentów złożonych,korespondencja seryjna, tworzenie arkuszy obliczeniowych z wykorzystaniem funkcji arkusza kalkulacyjnego, sposoby prezentacji danych, itp,
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaPoznanie zasad obsługi komputera, sposobów wykorzystania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania użytkowego, w stopniu zaawansowanym, w praktyce zawodowej (edycja tekstów złożonych, budowa złożonych funkcji obliczeniowych - kalkulacyjnych,przygotowanie prezentacji multimedialnych, (baza pakiet biurowy Office)
Literatura podstawowa1) Katherine Murray, Microsoft Word 2010 PL, Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2011, s. 255 2) Agnieszka Skulimowska, Technologia informacyjna EXCEL 2013, Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017, s. 389
Literatura uzupełniająca1) Sikorski Witold, 2007r., "Podstawy technik informacyjnych", wyd. PWN, t.1, 2) Kopertowska Mirosława, 2007r., "Przetwarzanie tekstów", wyd. PWN, t.1.
Uwagibrak