Ubezpieczenia majątkowe

Property insurance

2018Z

Kod przedmiotu2212S2-UBMAJ
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającemakroekonomia, zarządzanie
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńWybór i analiza ubezpieczeń domów, mieszkań i mienia w nich zgromadzonego. Właściwe określenie sumy ubezpieczenia. Wysokość składki w ubezpieczeniach majątkowych. Ubezpieczenia pakietowe.
Opis wykładówPodstawy prawne ubezpieczeń majątkowych. Klasyfikacja, istota i rodzaje ubezpieczeń majątkowych. Zakres i sposoby ubezpieczenia mienia. Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia majątkowe. Ubezpieczenia All Risk. Ubezpieczenia mienia i mieszkań. Ubezpieczenia maszyn i urządzeń, budowlano-montażowe, transportowe, turystyczne i OC. Likwidacja szkód. Przestępczość na rynku ubezpieczeń majątkowych.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z problematyką ubezpieczeń majątkowych. Podkreślenie ich wagi i znaczenia zarówno dla klienta indywidualnego, jak i instytucjonalnego. Rozbudzenie świadomości ubezpieczeniowej.
Literatura podstawowa1) Jęksa Z., "Ubezpieczenia majątku i zysku firmy", Poltext, 2000
Literatura uzupełniająca
UwagiZalecane bieżące czytanie Gazety Prawnej i Gazety Ubezpieczeniowej.