Zarządzanie procesami

Process management

2017L

Kod przedmiotu2212S2-ZARZPR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePodstawy zarządzanie, Zarządzanie Strategiczne, Koncepcje Zarządzania
Wymagania wstępneznajomość podstawowej problematyki ekonomicznej i marketingowej
Opis ćwiczeńDekompozycja struktury wybranych procesów oraz określanie ich elementów wejścia i wyjścia. Wyznaczanie celów ogólnych i szczegółowych wybranych procesów. Klasyfikacja procesów według typów dla wybranych branż. Tworzenie mapy procesów wybranej organizacji oraz określenie powiązań między wskazanymi procesami. Wyznaczanie właściciela oraz menedżera wskazanych procesów. Stworzenie profilu kompetencji właścicieli oraz menedżerów w ramach procesów przez nich zarządzanych. Wyznaczanie parametrów wybranych procesów oraz formułowanie wskaźników ich oceny (mierników zasobów, zasileń i rezultatów). Mapowanie architektury procesów zgodnie z wskazaną notacją. Zaproponowanie działań o charakterze optymalizacyjnym dla wskazanych procesów oraz tworzenie ich modeli referencyjnych. Podejście funkcjonalne i procesowe w zarządzaniu- wyznaczanie podstawowych różnic w obu podejściach.
Opis wykładówOrientacja funkcjonalna i procesowa w zarządzaniu organizacją. Podejście procesowe w wybranych koncepcjach zarządzania. Definicja i klasyfikacja rodzajowa procesów. Modele i standaryzacja procesów. Istota i cele zarządzania procesami. Metodyka zarządzania procesami gospodarczymi (bezpieczeństwem). Identyfikacja i odwzorowywanie procesów. Projektowanie procesu i wdrażanie zmian. Kierowanie procesami. Metody i techniki usprawniania procesów i zarządzania nimi. Wdrożenie podejścia procesowego w organizacji. Formy organizacji procesowej.
Cel kształceniaRozumienie istoty i prawidłowości podejścia procesowego w zarządzaniu; Rozumienie i stosowanie zasad i narzędzi zarządzania procesowego.
Literatura podstawowa1) Bitkowska Agnieszka Kolterman Krzysztof Wójcik Grażyna Wójcik Katarzyna, 2011r., "Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie", wyd. Wydawnictwo Difin, 2) Grajewski Piotr, 2007r., "Organizacja Procesowa", wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak