Etyka w zarządzaniu

Ethics in management

2021Z

Kod przedmiotu12N2-ETWZA1
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładów1. Dlaczego warto studiować etykę w zarzadzaniu/biznesie? 2. Filozofia - Etyka 3. Etyka – Moralność 4. Systemy wartości etycznych 5. Doktryny i poglądy etyczne 6. Kanony i zasady etyczne w wybranych religiach 7. Teorie etyczne 8. Standardy i kodeksy etyczne 9. Modele postępowań badawczych w etyce.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy oraz jej uporządkowanie w zakresie zachowań etycznych w życiu oraz w zarządzaniu/ biznesie. Nabycie umiejętności opisu i interpretowania różnych sytuacji zawodowych pod kątem wartości etycznych.
Literatura podstawowa1) Gasparski W., 1) Gasparski W., 2013r., Biznes, etyka, odpowiedzialność, wyd. PWN, Warszawa, PWN Warszawa, 2013 2) Klimek J., Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań. , Diffin, Warszawa, 2014 3) Wysocka M., Determinanty sprawnego działania przedsiębiorstw rodzinnych w Hiszpanii, Polsce, Turcji oraz na Łotwie, t. 20, Forum Teologiczne, 2019
Literatura uzupełniająca1) Filek J., Wprowadzenie do etyki biznesu, Wyd. UE w Krakowie, 2011 2) Zadroga A., Współczesne ujęcia etyki biznesu w Polsce. Próba oceny z perspektywy teologii moralnej, Wydawnictwo KUL, 2009
UwagiBrak