Logistyka

Logistics

2021L

Kod przedmiotu12N2-LOGIS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) BEIER F. J., RUTKOWSKI K. , Logistyka, SGH, 2004 2) Ciesielski M., Zarządzanie łańcuchami dostaw , PWE, 2011 3) Blaik Piotr, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi