Marketing międzynarodowy

Global marketing

2022Z

Kod przedmiotu12N2-MARKEMIE
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceZarządzanie strategiczne. Przedsiębiorczość, Marketing, Badania marketingowe.
Wymagania wstępneWiedza z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania strategicznego i marketingowego przedsiębiorstwem, zachowań organizacyjnych, działań firm na konkurencyjnych rynkach oraz rozumienie procesów zachodzących we współczesnej gospodarce.
Opis ćwiczeń
Opis wykładówozwój marketingu międzynarodowego w warunkach globalizacji. Międzynarodowe środowisko rynkowe. Proces wyboru rynków zagranicznych i modele wejścia firmy na rynki zagraniczne. Projektowanie i rozwijanie programu marketingowego - polityka produktowa i cenowa oraz strategia komunikacyjno-promocyjna i dystrybucji.,ĆWICZENIA:Standaryzacja vs przystosowanie – istota marketingu globalnego. Implikacja marketingowe środowiska rynkowego dla firm międzynarodowych. Władza pieniądza a marketing międzynarodowe (Debata sądowa - etyka a moralność marketingu międzynarodowego). Zorientowanie działań marketingowych firmy na segmenty rynkowe i strategie ekspansji na rynki zagraniczne. Marketing – mix na rynkach zagranicznych.
Cel kształceniaCelem realizowanego przedmiotu jest przegląd podstawowej terminologii związanej z marketingiem międzynarodowym oraz prezentacja i analiza różnych aspektów strategii marketingowej firmy realizowanej na rynkach zagranicznych.
Literatura podstawowa1) Wiktor J.W., Oczkowska R., Żbikowska A. , Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, 2008
Literatura uzupełniająca1) Fonfara K. (red.) , wyd. PWE, Marketing Międzynarodowy, 2014r., tom
Uwagi