Nowoczesne metody ZZL

Modern methods of HR management

2022L

Kod przedmiotu12N2-NMZZL
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2010, s. 339-352 2) Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi.Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa, 2008, s. 34-91, 197 3) Pocztowski A, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody, PWE, Warszawa, 2008, s. 15-434
Literatura uzupełniająca
Uwagi