Nauka o pracy

Science of work

2022Z

Kod przedmiotu12N2-NOPRACY
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Z. Martyniak, "Metody organizowania procesów pracy" , PWE, 1996 2) P. Żukowski, Podstawy organizacji pracy i kierowania", Wydawnictwo AR w Szczecinie, 1998 3) B. Baraniak , "Metody badania pracy i kierowania", Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi