Przedmioty do wyboru 1 - F3

2021Z

Kod przedmiotu12N2-PDW1F3
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi