Przedmioty do wyboru 2 - F3

2021L

Kod przedmiotu12N2-PDW2F3
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi