Przedmioty do wyboru 3 - F3

2022Z

Kod przedmiotu12N2-PDW3F3
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi