Coaching menedżerski

2022Z

Kod przedmiotu12N2-PDWCM
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) 1. R.Dilts, Od przewodnika do inspiratora, , t. 1, PINLP, Warszawa, 2006, s. 145 2) 5. C.Wilson, , Coaching biznesowy, t. 1, MT Biznes, 2010, s. 187 3) Szulc W., Coaching- misja życia, , t. 1, Złote Mysli, Gliwice , 2008, s. 234
Literatura uzupełniająca
Uwagi