Rachunkowość zarządcza

Management accounting

2021L

Kod przedmiotu12N2-RACHUZARa
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) CZUBAKOWSKA K., GABRUSEWICZ W., NOWAK E, Rachunkowość zarządcza. Metody i zastosowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014 2) ŚWIDERSKA G. K. (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. Wydanie drugie zmienione i rozszerzone, MAC: Difin, 2017 3) PIOSIK A., Zasady rachunkowości zarządczej, PWN, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi